Privacyverklaring

Introductie

Wij verwerken de gegevens die we hebben verworven doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Dit is de privacyverklaring van Debatexpert (hierna “Debatexpert” of “wij”), gevestigd te Ledeganckplein 36, 2524CS, Leiden. Wij respecteren je privacy. Wij handelen overeenkomstig met de geldende privacy regulering (GDPR). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen voor websites of bronnen waar op deze site naar verwezen wordt.

Welke gegevens verwerken wij?

Met welk doel verwerken we je gegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren.

Delen we je gegevens met derden?

Nee Debatexpert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor: de uitvoering van onze overeenkomst met jou en diesnten die daar mee samenhangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Debatexpert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke Cookies gebruiken we?

Debatexpert maakt gebruik van zowel functionele, technische, analytische als advertentie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Debatexpert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Voor een volledig overzicht van wat cookies zijn en welke cookies we gebruiken verwijzen we u graag door naar ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debatexpert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Debatexpert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Debatexpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw gegevens desalniettemin onzorgvuldig worden behandeld, neem dan a.u.b. direct contact op via info@debatexpert.nl

Bel Ons

Op werkdagen zijn we te bereiken via:

Mail ons

Is het makkelijker om te mailen?

Stuur een appje

Contact via Whatsapp?