Leergang analytische vaardigheden

Bij deze leergang leer je in 4 sessies

4 sessies

1200 per deelnemer (ex BTW)

2,5 uur per sessie

maximaal 10 deelnemers

Fysiek of online

4 sessie

1200 per deelnemer

(ex BTW)

2,5 uur per sessie

Maximaal 10 deelnemers

Fysiek of online

Waarom werken aan je analytische vaardigheden?

Door te werken aan je analytische vaardigheden leer je sneller en kritischer denken. Het wordt makkelijker om je gedachten te structureren, je kunt sneller informatie opnemen, je bent in staat helder te argumenteren en anderen kritisch te ondervragen. Vaardigheden die cruciaal zijn voor iedere professional. Mensen die analytisch sterk zijn, worden binnen teams vaak gewaardeerd vanwege hun vermogen om overzicht te houden, prioriteiten te stellen en complexe informatie voor iedereen begrijpelijk te maken. Het goede nieuws is dat analytische vaardigheden geen talent zijn, maar een vaardigheid waar je aan kunt werken. Aan de hand van theorie gerichte oefeningen leer je bij deze leergang de verschillende facetten van analytische vaardigheden beter begrijpen en toepassen. Tussen de verschillende sessies krijg je concrete oefeningen mee die je tijdens je werk kunt doen om ook buiten de sessies om aan je analytische vaardigheden te blijven werken.

Wat gaan we doen?

De basis van argumentatie

Overzicht scheppen en prioriteren

Analyse voor gevorderden

Train je kritische blik

Het RAS framework

Een van de redenen waarom veel mensen het lastig vinden om zelfstandig aan hun analytische vaardigheden te werken is omdat het niet één vaardigheid is. Het is een overkoepelende term voor tientallen sub vaardigheden. Denk aan vaardigheden als hoofd- en bijzaken scheiden en het maken een heldere probleemanalyse, maar ook kritisch luisteren en scherp doorvragen. Om te zorgen dat je niet verstrikt raakt in een wirwar van concepten, hebben wij het RAS framework ontwikkeld. Ons framework helpt je om tijdens de leergang alle subvaardigheden in perspectief te plaatsen. Dit zorgt er niet alleen voor dat je meer leert tijdens de sessies, maar het helpt je ook om na de leergang jezelf te blijven ontwikkelen.

Onze filosofie

Veel oefenen

We leren je vaardigheden, geen trucjes Daarom ga je in deze leergang veel zelf aan de slag. Aan de hand van gerichte oefeningen verbeter je stap voor stap je analytische vaardigheden

Kritisch leren in een veilige omgeving

Een veilige en constructieve leeromgeving is cruciaal wanneer je aan jezelf wil werken. Alleen in een veilige omgeving kun je eerlijk kijken naar je eigen sterktes en zwaktes en samen met de andere cursisten het beste uit jezelf halen.

Praktijkgericht

Een training is pas geslaagd wanneer je de opgedane kennis ook daadwerkelijk in de praktijk kunt toepassen. Daarom besteden we tijdens de training veel aandacht aan hoe je de lessen die tijdens de training de revue passeren in je dagelijkse leven kunt toepassen.

Vul je gegevens in en ontvang een offerte op maat